ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM NGAY

Không yêu cầu thẻ tín dụng

ĐIỀN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ BÊN DƯỚI

Đăng ký phần mềm quản lý khách sạn thông minh Guestdiary theo các gói khác nhau mà khách sạn cần, điền vào nội dung đăng ký gói sản phầm mà bạn muốn dùng thử, chúng tôi sẽ liên hệ cài đặt và đào tạo nhanh nhất.
+ Gói Channel Manager (CM):
+ Gói Channel Manager + Booking Engine (CM + BE):
+ Gói  Channel Manager + Booking Engine & Website cho khách sạn (CM+BE+WB):
+ Gói Phần mềm đầy đủ: PMS + Channel Manager + Booking Engine & Website cho khách sạn (Full Diary):

GUESTDIARY REFERRAL PROGRAM

Tham gia chương trình GuestDiary referral program ngay trước khi bạn của bạn làm điều đó

Điền vào nội dung thông tin của khách sạn mà bạn muốn giới thiệu vào đơn giới thiệu ở trên, chúng tôi sẽ làm việc còn lại, mỗi khách hàng giới thiệu, thanh toán thành công bạn sẽ nhận lại những phần qua tương ứng
- Nếu là khách sạn: nhận miễn 1 tháng phí/khách sạn
- Khác: Nhận lên đến 2.000.000 đ/khách sạn là ví zalopay/Vin ID/voucher mua sắm hay tiền mặt